LOADING...

Preview

Pen ID
Unlock Campus Themeforest adv

 

Code

Even though I served zero useful functions as an adult human on this planet, did you really have to murder me? There is probably a murder weapon nearby, most likely a knife. For extra gruesome, bloody murder which is exactly what you wanted from me. Your first clue involves a battle between the light and the dark!

Tamam, bu dünyada bir yetişkin olarak hiçbir yararlı işlevde bulunmamış olabilirim; ama gerçekten beni öldürmeniz şart mıydı? Büyük ihtimalle yakınlarda bir yerde bir cinayet aleti vardır, belki de bir bıçak? Tam benim için istediğiniz dehşet verici kanlı cinayete uygun. İlk ipucunuz karanlık ve aydınlık arasında bir savaş!

1. Pawn to e4 then Pawn to e5

2. Knight to f3 then Knightc6

3. Bishop b5 then Nightf6

4. Pawn d3 then Bishop c5

5. Pawn c3 then Castle

6. Castle then Pawn d5

7. Knight of B to d2 then Pawn takes e4

8. Knight takes e4 then Knight takes e4

9. Pawn takes e4 then Queen to f6

10. Queen to e2 then Bishop to g4


What do you get from b5 – e2 – f3 – e4?

Who doesn’t love a grid? There are probably more ahead!

Kareleri kim sevmez? Büyük ihtimalle ileride daha fazlası olabilir.

Ancient cultures collide in the next puzzle and one is even point the way to another… But first you must find the key.

Bir sonraki bulmacamızda kadim kültürler çarpışıyor ve hatta birbirlerine yolu gösteriyorlar... Ama önce anahtarı bulmanız lazım.

You are getting further along in unravelling this despicable murder. You may be saying to yourself, where is my corpse? Don’t worry about those minor details…

Bu adi cinayeti çözme yolunda oldukça ilerlediniz. Kendi kendinize hani ceset nerede diye soruyor olabilirsiniz. Böyle küçük detaylarla canınızı sıkmayın...

Science is the only way you will solve this last puzzle! Complete the square below with letters. But each row, column, and diagonal can be added together to equal 15…

Bu son bulmacayı çözebilmenin tek yolu bilim. Aşağıdaki kareleri harflerle tamamlayın. Ama her sıra, sütün ve köşegenin toplamı 15 olmalı...

finish
CSS
body {
 color: white;
 background-color: black;
}

#clueOne {
/* display: none;
*/}

#clueTwo {
 display: none;
}

#clueThree {
 display: none;
}

#finish {
 display: none;
}

#selectedRunes {
 height: 96px;
}
.runes {
 width: 64px;
 height: 80px;
}

.turkish {
 color: orange;
}

.periodicBox {
 height: 198px;
 border: 1px solid white;
}
JS
$(document).ready(function() {
 $('#clueOneButton').click(function() {
  var answer = $('#c1Ans').val().toLowerCase();
  
  if(answer === 'correct') {
   $('#clueOne').fadeOut('slow', function() {
    $('#clueTwo').fadeIn('slow');
   })
  } else {
   //something for failures
  }
  return false;
 });
 
 $('#clueTwoButton').click(function() {
  var answer = $('#c2Ans').val().toLowerCase();
  
  if(answer === 'correct') {
   $('#clueTwo').fadeOut('slow', function() {
    $('#clueThree').fadeIn('slow');
   })
  } else {
   //something for failures
  }
  return false;
 });
 
 $('#clueThreeButton').click(function() {
  var answer = $('#c3Ans').val().toLowerCase();
  
  if(answer === 'correct') {
   $('#clueThree').fadeOut('slow', function() {
    $('#finish').fadeIn('slow');
   })
  } 
 });
 
 $('.runes').click(function() {
  var selection = $(this);
  
  selection.appendTo('#selectedRunes');
 });
});
Term
Sat, 01/13/2018 - 08:31

Related Codes

Pen ID
Pen ID
Pen ID
Square Adv