LOADING...

Preview

Pen ID
Unlock Campus Themeforest adv

 

Code
 

Quay đầu là bờ - Bơi sang kia cũng là bờ


Quy trình mua bán nô lệ

Nhật Bản là một trong những quốc gia nổi tiếng về sự sáng tạo vô bờ bến của mình với nền công nghiệp manga, anime phát triển rực rỡ. Bên cạnh đó thì nền công nghiệp phim người lớn của Nhật cũng được giới chuyên gia kinh tế trên thế giới là đã phát triển mạnh trong những năm qua và thậm chí còn có dấu hiệu vượt qua cả Châu Âu và Bắc Mỹ trong thị trường phim người lớn.

CSS
#nz-div-5 h3.tde {  text-align: center;  margin: 45px 0;  font-size: 16px;  line-height: 20px;  text-transform: uppercase;}
#nz-div-5 h3.tde span {  background: #8CC63F;  height: 50px;  line-height: 50px;  padding: 0px 20px;  color: white;  position: relative;  display: inline-block;  margin: 0;  z-index: 45;  border-radius: 10px 10px 0px 0px;  border: 1px solid #8bb54b;}
#nz-div-5 h3.tde :before,#nz-div-5 h3.tde :after {  content: "";  background: url(http://web.ncnncn.com/wp-content/uploads/2017/06/bgh-nz1-l.png);  width: 87px;  height: 50px;  position: absolute;  top: 19px;  z-index: -1;}
#nz-div-5 h3.tde :before {  left: -44px;  }
#nz-div-5 h3.tde :after {  transform: rotateY(180deg);  right: -44px !important;}

/*************** 2 **************/
.box-title {  position: relative;  margin: 50px 0; text-align: center;}
.box-title .box-title-name {  font-size: 24px;  font-weight: 900;  text-transform: uppercase;  color: #fff; background: #00AA46;  display: inline-block;  vertical-align: top;  position: relative;  z-index: 1;  padding: 10px 20px; marrgin-bottom: 20px; border-radius: 15px;}
.box-title .box-title-name:before {  content: "";  position: absolute;  border-top: 10px solid #00aa46;  border-left: 15px solid transparent;  border-bottom: 7px solid transparent;  border-right: 15px solid transparent;  left: calc(50% - 40px);
  bottom: -25px;
  width: 50px;}
.box-title .box-title-name:after {  content: "";  position: absolute;  z-index: 2;  bottom: -18px;  height: 9px;  width: 200px;  left: calc(50% - 100px);  border-top: 2px solid #00aa46;}

.divnz p.p-nz-1 {  font-size: 16px;  line-height: 26px;  color: #737373;	font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif;  position: relative;    padding: 15px 25px;  margin: 50px auto;  margin-bottom: 5px;  font-style: italic;  border: 2px dashed #ff00c6;  border-radius: 0 30px 0 30px; max-width: 500px;}

.divnz p.p-nz-1:before, .divnz p.p-nz-1:after {    content: '';    position: absolute;    background: url(http://i.imgur.com/red73Km_d.png) #fff;    width: 35px;    height: 35px;    background-size: contain;    border-radius: 100%;  transition: xoaytron 1s cubic-bezier(1, -0.21, 0, 1.21);  animation-duration: 15s;  animation-name: xoaytron;  animation-iteration-count: infinite;animation-direction: alternate;}

.divnz p.p-nz-1:before {	left: -16px;  top: -16px;}
.divnz p.p-nz-1:after {  bottom: -16px;  right: -16px;		transform: rotateZ(180deg);}

/* Icon Xoay */
@keyframes xoaytron {
 0% {  -webkit-transform: rotateY(0deg);
transform: rotateZ(0deg); padding: 0px;   filter: brightness(100%);}
 85% {  -webkit-transform: rotateZ(1080deg);
transform: rotateZ(1080deg); padding: 0px;   filter: brightness(120%); }
 100% {  -webkit-transform: rotateZ(1080deg);
transform: rotateZ(1080deg); padding: 0px; filter: brightness(129%); }}
Host Instantly Drag and Drop Website Builder

 

Term
Sat, 04/14/2018 - 20:49

Related Codes

Pen ID
Pen ID
Pen ID